Hírek:

ÁTADÁSRA KERÜLT AZ "ÉV NAGYMAMÁJA" ÉS AZ "ÉV NAGYPAPÁJA" 2015 ÉVI DÍJA.

Október 9.-én az "Idősek Napja" alkalmából rendezett városí ünnepségen városunk történetében első alkalommal átadásra került

"Az Év Nagymamája"  és"Az Év Nagypapálya" díj.

A Pedagógus Nyugdíjas Klub javaslatára 2015-ben

Molnár Imréné részesült az "Év Nagymamája" díjban, míg

az "Év Nagypapálya" díjat Újfaluczki Mihály kapta.

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kezdők és haladók részére számítógépkezelői tanfolyamot indít Szövetségünk 2015 novemberében.

Jelentkezni Szabó Gyulánénál lehet a 06/70/320-9565-os telefonszámon és Szövetségünk    irodájában /Zrínyi u. 7./ lehet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatottság hiányában megszünt a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Alapítvány.

Köszönjük mindazoknak akik az előző években adományaikkal segítették az alapítvány létezését és ez által a Vásárhelyi nyugdíjas klubok működését.

Köszönjük az alapítvány kuratoriuma tagjainak felelősség teljes munkáját, külön köszönjük dr. Maksa Imre úrnak a kuratorium vezetésében kifejtett, felelőség teljes tevékenységét.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIKERESEN SZEREPELTEK A VÁSÁRHELYI SZAVALÓK BÉKÉSCSABÁN!!!

A Nyugdíjasok Országos Szövetségének Dél-Alföldi Régiós szavalóversenyén négyen képviselték a Hódmezővásárhelyi nyugdíjasokat.

Közülük hárman, Hamari Jánosné, Rostás Ferenc, Mónus Sándorné az őszi országos döntőbe jutott.

Garatulálunk a sikereikhez. A versenyen részt vett még Gila Andrásné is, de a szép produkciója ellenére ez alkalommal nem jutott tovább.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚJ NYUGDÍJAS KLUB ALAKULT VÁSÁRHELYEN!!!!

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Pedagógusok Klubja elnevezéssel új nyugdíjas klub alakult 2015. január 22.-én 40 nyugdíjas részvételével.

A tagság városunk oktatási intézményeinek nyugdíjasai, akik úgy érezték egy közösségbe kell, hogy tartozzanak.

Az öt tagú vezetőség elnökének Dr. Nagyné Bánfi Juditot választották meg.

Sok sikert és aktív klubéletet kívánunk az új klub tagjainak. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Nyugdíjas Szövetség és a Németh László Városi Könyvtár szavalóversenyre hívja, a verset szerető nyugdíjasokat

2014. április 8.-án 15 órára.

A szavalóverseny témája: az élet napos oldala./szabadon választott vers/.

Bármely költő versét lehet választani, csak az a feltétel, hogy a családról szóljon.

Jelentkezni a nyugdíjas klubokban, valamint a Szövetség irodájában és a 30/438-0639-es telefonon lehet.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Letzárultak a 2015. évi üdülési pályázatok.

Az eredményekrő érdeklődni lehet a Szövetség irodájában /Zrínyi u. 7./, minden héten szerdán 9 és 11 óra között.

A nyertesek üdülő hely foglalása 2015 február 18.-án indul.

A Szövetség irodájában segítünk a nyertes pályázoknak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szövetségünk küldöttértekezlete 2013. november 25.-én megtárgyalta és elfogadta az elnökség elmúlt négy éves munkájáról szóló beszámolót és megválasztotta a következő négy év tisztségviselőit.

Elnöknek ismét Oskovics Györgyöt, elnökhelyettesnek Kozári Józsefnét, elnökségi tagoknak Bán Sándort, Kun Jánosnét, Molnár Imrénét, Szabó Gyulánét és Keresztes Mihálynét választották,új elnökségi tagnak pedig dr. Bozó Franciskát és Bánfi Jánosnét.

A Felügyelő Bizottság tagjainak Tóth Juliannát(elnök), Kovács Ferencnét és Boros Józsefnét választották meg.

A Nyugdíjas Alapítványba Göbölyös Mária(korábbi elnökségi tag) került megválasztásra, ameghalt Dr. Nemes János helyett. 

Az elnökségből kimaradt Juhász Nagy Mihályné a Szövetség tánccsoportjának a vezetését végzi a következő időben.

A küldött értekezleten részt vett és felszólalt Némethné Jankovits Györgyi is a NYOSZ elnöke.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÖNTÖTT A NYUGDÍJAS ALAPÍTVÁNY

A Hódmezővásárhelyi nyugdíjas alapítvány 2014 március 12.-i ülésén azalábbi döntést hozta a nyugdíjas klubok által beadott pályázatokkal kapcsolatban.

A klubok az alábbi támogastást kapják:

Belvárosi Olvasókör Nyugdíjas Tagozat                   15.000.-ft

Fegyveres erők Nyugdíjas Klubja                             15.000.-ft.

Egészségügyiek Nyugdíjas Klubja                            24.000.-ft.

Erzsébeti Nyugdíjas klub                                           10.000.-ft.

HadigondozottakEgyesülete                                 15.000.-ft.

HÓDIKÖT Nyugdíjas Klub                                         20.000.ft.

Hódtói Rokkantak Nyugdíjas Klubja                       15.000.-ft.

Mártélyi Nyugdíjas Klub                                            15.000.-ft

Honvédség Polgári Nyugdíjas Klubja                       24.000.-ft.

Nyugdíjas Lakópark Nyugdíjas Klubja                    10.000.-ft.

Porcelán Nyugdíjas Klub                                           10.000.-ft.

Susáni Nyugdíjas Klub                                              15.000.-ft.

Székkutasi Nyugdíjas Klub                                       20.000.-ft.

Szikáncsi Nyugdíjas Klub                                          15.000.-ft.

Tabáni Nyugdíjas Klub                                              24.000.-ft.

Újvárosi Nyugdíjas Klub                                            24.000.-ft.

----------------------------------------------------------------------------

Összesen:                                                                 281.000.-ft.

----------------------------------------------------------

A támogatás felvehető 2014. március 26.-án 9-11 óra között a szövetség irodájában.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY KÁRTYA!!!

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége "Nyugdíjas Kedvezmény Kártyát " bocsájt ki nyugdíjas klubtagok részére.

Részletekről érdeklődjenek a nyugdíjas klubok vezetőinél, vagy a Nyugdíjas Szövetség irodájában (Zrínyi u. 7.), minden szerdán 9-11 óráig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az szja 1%-ával a

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetséget támogatták.

A 2015. évben befolyt összeg 135.899 Ft., melyet

a szövetség működésére és

programjai megvalósítására használunk fel.

Adószámunk.18472936-1-06.

Reméljük támogatásukra a következő években is számíthatunk.